Alle gegevens die u stuurt naar www.denbestenbestratingen.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn. Tevens mogen de gestuurde gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door ons aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door ons (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Den Besten Bestratingen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecomunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal u gevraagd worden om uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor – en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij onze contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag en om u zo een eventuele offerte toe te kunnen sturen.
© 2018 Den Besten Bestratingen | Powered by Searchtrends
Privacy | Disclaimer | Cookiebeleid